نامه پرستویی خطاب به دبیر کل سازمان ملل متحد

نامه پرستویی خطاب به دبیر کل سازمان ملل متحدکمپین بزرگ مبارزه مردمی برای جلوگیری از برداشت غیر قانونی اموال ملت در آمریکا راه اندازی و پرویز پرستویی به عنوان دبیر این کمپین انتخاب شد. . . . نامه پرستویی خطاب… Continue Reading