۲۰ نوبت فیلم در سینما هنر و تجربه شیراز

۲۰ نوبت فیلم در سینما هنر و تجربه شیرازفارس: مهدی رنجبر از برگزاری نشست نقد و بررسی فیلم ˝چهارشنبه˝ با حضور سروش محمدزاده، کارگردان اثر یاد شده در روز چهارشنبه ۱۲ خرداد جاری خبر داد و گفت: ۲۰ نوبت فیلم… Continue Reading