حذف سهم ۲۰ درصدی تماشاخانه ایرانشهر از فروش گیشه / وبسایت مونو،شورایی در ایران دو ساله شد

حذف سهم ۲۰ درصدی تماشاخانه ایرانشهر از فروش گیشه / وبسایت مونو،شورایی در ایران دو ساله شدشورای سیاست‌گذاری تماشاخانه ایرانشهر به منظور حمایت از گروه‌های تئاتری در اولین اقدام خود حق‌السهم ۲۰ درصدی این تماشاخانه تئاتری از فروش گیشه آثار… Continue Reading