درآمد ماهانه کانال تلگرام ۲۴۰ میلیون تومان!

درآمد ماهانه کانال تلگرام ۲۴۰ میلیون تومان!یکی دیگر از کانال های خبری تلگرام با بیش از 300 هزار عضو که عنوان یکی از برنامه های تلویزیونی را در اختیار دارد اما منکر ارتباط با صداوسیماست نیز برای 20 هزار بازدید… Continue Reading