استخدام ۳ردیف شغلی درشرکت کار و تجارت سهند ایران در تهران

استخدام ۳ردیف شغلی درشرکت کار و تجارت سهند ایران در تهراناستخدام شرکت کار و تجارت سهند ایرانیان شرکت کار و تجارت سهند ایرانیان در راستای تکمیل کادر فنی و دفتری خود در تهران از افراد واجد شرایط در ردیف های… Continue Reading