روایت توکلی از حقوق ۳۵ میلیونی یک مسئول!

روایت توکلی از حقوق ۳۵ میلیونی یک مسئول!اتاق خبر:احمد توکلی در کانال تلگرام خود نوشته است: به فلان مسوول عالی رتبه دولتی اعتراض کردم که چرا باید ۳۵ میلیون تومان حقوق ماهانه دریافت کنی؟ گفت من نه سهام دارم و نه… Continue Reading