کانال بازیکن 23 ساله آبی پوش با عکس های اختصاصی | بازیکنان با سابقه استقلال برای خود کانال تلگرام ساخته اند

؛ بهنام برزای با وجود داشتن 23 سال در طول فصل چند بار با مجید صالح و حنیف عمران زاده جر و بحث کرده است. برزای که از سوی پرویز مظلومی به دویدن دور زمین هم تنبیه شده است، کانالی… Continue Reading