34 نفر در یک مجلس عروسی مسموم شدند

34 نفر در یک مجلس عروسی مسموم شدندرکنا: غذای مسموم یک تالار عروسی 34 نفر از میهمانان را راهی بیمارستان کرد. 34 نفر از میهمانان یک مجلس عروسی در شهر مرودشت استان فارس با خوردن غذای آلوده مسموم شدند و… Continue Reading