سبک نقاشی کوبیسم cubism

سبک نقاشی کوبیسم cubism

نقاشی کوبیسم cubism

نقاشی کوبیسم cubism

حجم‌گرایی یا کوبیسم (به فرانسوی: Cubisme) یکی از سبک‌های هنری است. کوبیسم در فاصله سال‌های ۱۹۰۷ تا ۱۹۰۸ به عنوان سبکی جدی در نقاشی و تا حد محدودتری در تندیس‌گری ظهور کرد، که از نقاط عطف هنر غرب به‌شمار می‌آید. پل سزان هنرمند مشهور می گوید: ” همه چیز در طبیعت به شکل استوانه، مخروط و کره است.” این گفته، بعدها پایه و اساس سبک کوبیسم را شکل داد. سبک کوبیسم نوعی از سبک انتزاعی است و اشکال هندسی بخش مهمی از این سبک را تشکیل می دهند.

تاریخ دقیق اولین ردپای کوبیسم در هنر همیشه موضوع بحث و مناقشه میان مورخان هنر بوده‌است. برخی آغاز پیدایش آن را در تابلوی معروف «دوشیزگان آوینیون» (به فرانسوی: Les Demoiselles d’Avignon) متعلق به پیکاسو می‌دانند. این تابلو با ترکیب اشکال دندانه دار، نقش‌های هموار و فرم‌هایی برگرفته از نقاب‌های آفریقایی نقاشی شده‌است. برخی دیگر، تأثیر آثار هنرمند فرانسوی، پل سزان را بر روی پیکاسو و ژرژ براک مهم‌ترین عامل شکل‌گیری این جنبش می‌دانند.

سبک نقاشی کوبیسم قانون‌های تجارب فیزیکی را به چالش می کشید و هنرمندان را تشویق می‌کرد تا دید خود را نسبت به نقاشی تغییر دهند و آن را به عنوان تمامیتی غیر وابسته (و حتی مخالف) با تجارب فیزیکی دنیای بیرون ببینند که دارای هویت و منطق درونی مستقلی است.

asaran