چلسی دروازه بان 17 ساله میلان را می خواهد

چلسی دروازه بان 17 ساله میلان را می خواهدورزش جهان- تیبوت کورتوآ ذروازه بان بلژیکی تیم چلسی ساز جدایی کوک کرده و احتمالا فصل آینده را در تیمی مثل رئال مادرید حضور پیدا می کند برای همین مدیران چلسی به… Continue Reading