اخاذی از 50 زن با فیلم سیاه

اخاذی از 50 زن با فیلم سیاهمرد شیاد با معرفی خود به عنوان فردی پولدار، زنان مطلقه را در تلگرام و لاین به دام انداخته و با تهیه فلیم سیاه از آنها اخاذی می کرد. در بازرسی از گوشی تلفن… Continue Reading