در صورت فراموشی رمز عبور Two Step Verification در تلگرام چه باید کرد؟

Two Step Verification یکی از مفیدترین قابلیت های تلگرام است که توسط یک رمز عبور، مانع از دسترسی افراد دیگر به پیام های شما خواهد شد. اما اگر این رمز را فراموش کنید چاره چیست؟ با زومیت همراه باشید. اس… Continue Reading