دستگیری اعضای باند هک تلگرام در “شیراز”

دستگیری اعضای باند هک تلگرام در “شیراز”
یزدفردا”سرویس اجتماعی “حوادث”خبرهای پلیس فتای کشور” رییس پلیس فتا فارس از شناسایی و دستگیری اعضای باند کلاهبرداری اینترنتی خبر داد که با هک و اغفال خانم های جوان در شبکه اجتماعی تلگرام، از آنها اخاذی می کردند.

به گزارش  واحد دریافت خبر پایگاه خبری یزدفردا” ،سرهنگ “سیدموسی حسینی” گفت: یک خانم جوان شیرازی با ارایه ی مرجوعه ای قضایی به پلیس فتا مراجعه و اظهار کرد؛ اکانت تلگرام وی هک و در اختیار شخصی دیگر قرار گرفته است و با توجه به دسترسی فردی ناشناس به اطلاعات موجود در اکانت شامل کانتکت ها، تصاوی …

دستگیری اعضای باند هک تلگرام در “شیراز”

یزدفردا”سرویس اجتماعی “حوادث”خبرهای پلیس فتای کشور” رییس پلیس فتا فارس از شناسایی و دستگیری اعضای باند کلاهبرداری اینترنتی خبر داد که با هک و اغفال خانم های جوان در شبکه اجتماعی تلگرام، از آنها اخاذی می کردند.

به گزارش  واحد دریافت خبر پایگاه خبری یزدفردا” ،سرهنگ “سیدموسی حسینی” گفت: یک خانم جوان شیرازی با ارایه ی مرجوعه ای قضایی به پلیس فتا مراجعه و اظهار کرد؛ اکانت تلگرام وی هک و در اختیار شخصی دیگر قرار گرفته است و با توجه به دسترسی فردی ناشناس به اطلاعات موجود در اکانت شامل کانتکت ها، تصاوی …
دستگیری اعضای باند هک تلگرام در “شیراز”

دانلود سرا