توانمندی و مهارت های مورد نیاز نقاش

توانمندی و مهارت های مورد نیاز نقاش

مهارت های مورد نیاز نقاش

مهارت های مورد نیاز نقاش

  • ذوق و شم هنری فراوان
  • خلاقیت بسیار زیاد
  • دید دقیق و هنری و نگاه موشکافانه به اطراف خود برای پاسخ درست به نیاز مخاطب
  • شناخت خوب از رنگ ها (رنگ شناسی مناسب) و توانایی تشخیص آنها از یکدیگر
  • آشنایی با تمامی سبک ها و ابزارهای نقاشی
  • علاقه مندی و توانایی کار فردی (در هنگام کشیدن نقاشی ها) و یا به عبارتی داشتن شخصیت درون گرا
  • صبر و پشتکار زیاد
  • آشنایی نسبی با سایر هنرهای تجسمی و تصویری
  • علاقه به تدریس و آموزش (وقتی نقاش به کار تدریس نقاشی می پردازد)

asaran