سبک نقاشی چینی

سبک نقاشی چینی

سبک نقاشی چینی

سبک نقاشی چینی

سبک نقاشی چینی یکی از قدیمی ترین سبک های نقاشی است که در آن از تکنیک های خوشنویسی نیز استفاده می شود. هنرمندان چینی از جوهر رنگی برای نقاشی روی کاغذهای ابریشمی استفاده می کردند.

نقاشی چینی شش قانون اصلی دارد. این شش قانون توسط اکسزو هو نویسنده، نقاش تاریخی و منتقد بنیان‌گذاری شد. آثار معروف او «شش راه تفکر در خلق یک اثر» و «ثبت‌هایی از طبقات نقاشی باستانی» می‌باشد. او در سال ۵۵۰ بعد از میلاد به خاطر نوشته هایش توقیف شد. شش جوهر فرد در تعریف کردن معنی نقاشی شامل:

  • همنوایی روح
  • روش استخوان بندی
  • ارتباط با شئ
  • در خور بودن درج شدن
  • تقسیم‌بندی نقاشی
  • ارسال پیام توسط رونوشت

گفتنی است که با اختراع کاغذ در قرن یکم ابریشم به تدریج با مواد جدید و ارزان‌تر جایگزین شد. در طول تاریخ چین، نوشته‌های اصیل توسط خوشنویسان معروف بر روی کتیبه‌های آویزان به دیوار همچنان نقاشی می‌شود.

asaran