سبک نقاشی سوررئالیسم Surrealism

سبک نقاشی سوررئالیسم Surrealism

نقاشی سوررئالیسم Surrealism

سوررئالیسم (به انگلیسی: Surrealism) یا فراواقع‌گرایی  یکی از جنبش‌های هنری قرن بیستم است. سوررئالیسم به معنی گرایش به ماورای واقعیت یا واقعیت برتر است. زمانی که دادائیسم در حال از بین رفتن بود، پیروان آن به دور آندره برتون که خود نیز زمانی از دادائیست‌ها بود گرد آمدند و طرح مکتب جدیدی را پی ریزی کردند. این شیوه در سال ۱۹۲۲ به‌طور رسمی از فرانسه آغاز شد و فراواقع‌گرایی نامیده شد. این مکتب بازتاب نابسامانی ها و آشفتگی‌های قرن بیستم است. سوررئالیسم را می‌توان یک جنبش هنری_اجتماعیِ بنیاد ستیز به‌شمار آورد. میل به ایجادِ دگرگونی در زندگی روزمره از طریق آشکارسازی امرِ شگفت‌انگیز و تصادفی عینیِ نهفته در نظم ظاهریِ واقعیت دانست.

این سبک از نقاشی با استفاده از همپوشانی غیر منطقی تصاویر سعی در پراکندگی خلاق ذهن دارد. جنبش فرهنگی سوررئالیسم هنرهای تجسمی و نوشتن را نیز در بر می گیرد.

حالا به سراغ سبک های شرقی می رویم. این سبک از نقاشی تحت تاثیر فرهنگ های بسیاری شکل گرفته است. این سبک سابقه بیشتری نسبت به سبک های غربی دارد.

asaran